Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Zniżki dla stałych klientów

28 listopada 2018

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„STAŁY KLIENT”

 

  1. Akcja kierowana jest do osób, które dokonają od Organizatora (Grupy Bis-Pol) zakupu produktów w postaci usługi Pakiet Full Care lub Pakiet Bezpieczny Wyjazd w związku z podjęciem pracy za granicą.
  2. Akcja promocyjna obejmuje osoby, które wykupują usługę Pakiet Full Care lub Pakiet Bezpieczny Wyjazd po raz drugi w danym roku kalendarzowym.
  3. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest dopełnienie poprzedniego kontraktu oraz brak zastrzeżeń co do ich pracy ze strony pracodawcy zagranicznego.
  4. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków zniżka wynosi 100 zł na usługę Pakietu Fulll Care lub Pakietu Bezpieczny Wyjazd.
  5. W sytuacjach wątpliwych o przyznaniu zniżki decyduje Organizator Akcji.
  6. Niniejsza akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Organizatora.
  7. Akcja promocyjna obowiązuje od 01.01.2019