Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Winobranie 2019 Francja

19 lutego 2018

Informacja dla osób zapisanych.

W tym roku nie będą organizowane spotkania informacje. Każda osoba zapisana otrzyma SMS z linkiem do strony internetowej, na której będzie udostępniona prezentacja ze szczegółami oferty i warunkami wyjazdu. SMSy zostaną wysłane w pierwszej połowie lipca. Po zapoznaniu się z ofertą, dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać osobiście w biurze lub otrzymać poczta.

Grupy będą wyjeżdżać końcem sierpnia i początkiem września.

Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę zapisać się, wystarczy wysłać mail na francja@bispol.com podając imię i nazwisko oraz telefon komórkowy, w temacie wpisując Winobranie (zapis nie jest zobowiązujący do wyjazdu).

Pozdrawiamy

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Bis-Pol WM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Floriańska 17/15, nr KRS 0000610934, NIP:6852329478, REGON 363103470, tel.: +48134463295, adres e-mail: biuro@bispol.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@bispol.com, telefonicznie: +48122960340 lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. ul. Floriańska 17/15, 38-200 Jasło. Celem zbierania danych jest świadczenie usługi polegających na wstępnej rezerwacji wyjazdu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – poinformowania i rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą na tym etapie podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych na tym etapie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2018.

zdjęcie_35