Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Nielegalna praca za granicą?

03 lipca 2019

Nielegalna praca za granicą? To NIE dla nas! Z nami pracujesz w pełni bezpiecznie i całkowicie legalnie!

 

Podstawowymi zasadami poszukiwania zagranicznej pracy są:

- uważne zapoznawanie się z ogłoszeniami,

- sprawdzanie warunków zatrudnienia,

- szczegółowe zapoznanie się z umową,

- sprawdzenie agencji pośrednictwa pracy (Agencja musi posiadać WAŻNY Certyfikat Marszałka Województwa właściwego terytorialnie oraz WPIS do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia KRAZ).

 

Dlaczego praca „na czarno” się nie opłaca?

Powodów jest wiele. Praca na czarno w niektórych krajach nie jest wykroczeniem ale przestępstwem, za które płaci się wysokie grzywny i kary. Dla przykładu w Niemczech kara dla pracownika wykonującego prace „na czarno” to grzywna nawet do 5000 €, oraz wydalenie z terytorium Niemiec wraz z zakazem pracy.

 

Czy uniknę kontroli?

Liczba kontroli służb odpowiedzialnych jest coraz częstsza, a ich pracownicy mogą sprawdzić czy osoba pracująca posiada legalne zatrudnienie.

 

Znajomy znajomego załatwia robotę za granicą to może i ja się załapię?

Czy aby na pewno jest to bezinteresowna pomoc? A co jeśli okaże się, że trzeba płacić horrendalne sumy za pośrednictwo? Bez gwarancji zatrudnienia, często z dużą niepewnością co do zakwaterowania, nieokreślonym czasem i rodzajem pracy. Wielokrotnie zdarzają się niestety osoby, które obiecując niczym niepoświadczone rzeczy, wykorzystują ludzi chętnych do pracy i zarobku. Należy omijać szerokim łukiem takie osoby, które „załatwiają” pracę za granicą. My oferujmy TYLKO W PEŁNI LEGALNE I SPRAWDZONE ZATRUDNIENIE.

 

A co jeśli zachoruje/odniosę wypadek?

Oczywiście nikomu tego nie życzymy. Następnym jednak, najważniejszym czynnikiem pracy na „czarno” jest brak ubezpieczenia zdrowotnego. Nie posiadając ubezpieczenia zdrowotnego koszty leczenia za granicą mogą zrujnować nas finansowo nawet na wiele lat. Dochodzą do tego również brak ubezpieczeń społecznych, co ma ogromny wpływ na kwestie naszej przyszłej emerytury.

 

Czy wynagrodzenie wyższe zaledwie o 200-300 € warte jest podjęcia ryzyka?

Pracując na czarno NAPRAWDĘ NIE ZYSKUJEMY WIELE. Powyższe pytanie było zwyczajnie retoryczne, gdyż żyjąc w ciągłym stresie i obawie przed kontrolą człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Takim praktykom mówimy stanowcze NIE!

 

Czy moje zatrudnienie za zagranicą jest zgłaszane przez Agencję w polskich instytucjach (np. Urzędzie Pracy,  ZUS, KRUS , MOPS itp.)    
Nie. Osoby bezrobotne, opłacające KRUS lub osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny (np. uczniowie, studenci) mają obowiązek przed wyjazdem poinformować właściwy Urząd (w zależności od statusu , np. Urząd Pracy, KRUS, ZUS itp.) o fakcie legalnego podjęcia zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych w/w Urzędów i instytucji.

Czy muszę zgłosić w Polsce dochody osiągnięte za granicą?                                                                        
Składamy zeznanie podatkowe w Polsce tylko jeśli pracowaliśmy zarówno w Polsce jak i za granicą: m.in. Niemcy, Austria, Francja, Irlandia, Dania, Finlandia.

Składamy zeznanie podatkowe w Polsce bezwzględnie w każdym wypadku: m.in. Belgia, Holandia.

W kwestiach podatkowych zalecamy skonsultowanie się z wyspecjalizowanym doradcą podatkowym lub Urzędem Skarbowym, w celu uzyskania fachowej porady.

Czy mogę ,,ukryć”  dochody z pracy z zagranicy?                                                                     
Nie. Osoby takie powinny wiedzieć, że w każdej chwili mogą stać się przedmiotem postępowania podatkowego i kontrolnego. Organem prowadzącym postępowanie w takiej sytuacji może być np. Urząd Skarbowy.        

Mając na uwadze negatywne konsekwencje, mogące spotkać podatnika, u którego zostaną stwierdzone przychody z nieujawnionych źródeł, należy zastanowić się czy warto ukrywać ten fakt przed fiskusem?. Postępowanie takie może spowodować, iż ciężko zarobione za granicą pieniądze będziemy musieli przeznaczyć na rzecz 75 % zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z nieujawnionych źródeł.

 

Z nami pracujesz w pełni legalnie i jesteś pod naszą opieką przez cały czas trwania kontraktu!