Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

Klauzula informacyjna BisPol

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Grupa Bis-Pol WM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Floriańska 17/15, nr KRS 0000610934, NIP:6852329478, REGON 363103470, tel.: 13 446 32 95, adres e-mail: agencja@bispol.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@bispol.com; telefonicznie: 13 446 32 95 lub pisemnie na adres naszej siedziby tj. ul. Floriańska 17/15, 38-200 Jasło.

2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na złożeniu aplikacji o pracę i założeniu konta na stronie www.pracownicy.bispolhr.com, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu złożenia aplikacji o pracę, czyli znalezienia dla Pani/Pana pracy. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana, zgodnie z dyspozycją w aplikacji o pracę, będą podlegały udostępnieniu pracodawcom w Unii Europejskiej oraz podmiotom trzecim – pracodawcom w Szwajcarii- w celu znalezienia dla Pani/Pana pracy. Aktualnie wobec Szwajcarii Komisja Europejska nie stwierdziła, by to państwo trzecie zapewniało odpowiedni stopień ochrony prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.